post

روش های یادگیری مناسب تر

دانستن اینکه چگونه بهتر یاد می گیرید ، اولین گام در بهبود مهارت های مطالعه موثر است . روند یادگیری در افراد متفاوت است و هر فرد دارای شیوه یادگیری شخصی و منحصر به فرد یا اولویت های خاصی است که از طریق آن بهتر یاد می گیرد . از خود بپرسید : با چه روشی بهتر یاد می گیرم ؟ دیدن ، شنیدن ، تجربه کردن یا وقتی فعالانه آن را انجام می دهم ؟

بسته به اینکه چگونه فعالیتی را فرا گرفته اید ، به بهترین روش یادگیری برای خود دست می یابید : بصری ( از طریق چشم ) شنوایی ( با شنیدن ) یا فعالیت حرکتی ( از طریق انجام دادن )

ما از هر سه روش یادگیری استفاده می کنیم . در واقع ، ما از تمام حواس خود برای یادگیری دنیای پیرامون خود استفاده می کنیم ، اما هریک از ما تمایل داریم که از یکی از این سه روش یادگیری ( بینایی ، شنوایی ، حرکتی ) بیشتر استفاده کنیم . می توانید از طریق سه روش یادگیری ، عادات مطالعاتی خود را بهبود ببخشید .

یادگیری بصری ( بینایی )

مطلبی را که درباره اش مطالعه می کنید ، تجسم کنید .

از رنگ ها در یادداشت برداری خود استفاده کنید ( با خودکارهای رنگی یا ماژیک های شبرنگ )

تجسم کنید استاد درباره چه موضوعی صحبت می کند

تصاویر و نمودارها را رسم کنید

از نقشه های ذهنی خود در یادداشت ها استفاده کنید

از تصویر و گرافیک برای تقویت یادگیری خود استفاده کنید

از نوارهای ویدویی برای یادگیری استفاده کنید

یادگیری شنیداری

به نوارها یا تکالیف درسی ضبط شده گوش دهید

از روی کتاب درسی بخوانید و صدای خود را ضبط کنید

با صدای بلند بخوانید

در مورد موضوعات مطرح شده در کلاس و اینکه با دیگر دانشجویان چه مطالبی را مطالعه می کردید ، صحبت کنید

در بحث های کلاسی شرکت کنید

به نوارهای صوتی موضوع موردنظر گوش دهید

یادگیری حرکتی ( جنبشی )

برای یادگیری و به خاطر سپردن اطلاعات ، از جسم و حس لامسه خود بهره بگیرید .

در حال راه رفتن مطالعه کنید

زمان مطالعه و استراحت مشخصی داشته باشید

هنگام مطالعه از یادداشت برداری استفاده کنید

از کامپیوتر استفاده کنید تا یادگیری خود را تقویت کنید

از نظر فیزیکی فعال باشید و با اجسام اطراف خود آزمایش کنید

در زمان راه رفتن یا ورزش کردن ، مطالب را حفظ یا تمرین کنید .